16 april 2014

Håll koll på korrosionsangrepp under isolering – Cortec Corrologic

Kontakta oss

Pressrelease / April 2014 (Cortec Corporation)

Tribotecs samarbetspartner Cortec har presenterat ett system för att reducera risken av omfattande korrosionsangrepp i produktionssystem/utrustningar där man har svårt att optiskt hitta/övervaka korrosionsangrepp. Detta system, Cortec CorroLogic System, innehåller ett CUI (Corrosion Under Insulation) program som tillämpar ett systematiskt tillvägagångssätt för bedömningar av korrosionsangrepp under isolering, reparation och dokumentation.

Att utveckla och implementera ett omfattande CUI program är absolut nödvändigt för att reducera riskerna i produktionen/utrustningar.

98% av alla problem i isolerade produktionssystem/utrustningar är orsakade av fukt som leder till angrepp och därmed negativ mekanisk påverkan. Detta äventyrar utrustningar och isolerings systemens funktion, och ger stora ekonomiska samt säkerhets problem.

Cortec CorroLogic produkter, processer och utrustningar används för att minska påverkan av korrosion under isolering (CUI) i olika typer av omgivningar. Utrustningen möjliggör realtids mätningar på ytan av isolerade rör. Processen inkluderar applicering /användning av Cortec´s beprövade, patenterade flerfas VpCI teknik för att eliminera korrosionsangrepp på ytan. CorroLogic systemet gör en stor inverkan och begränsar korrosionen under isoleringen utan avbrott för underhåll, utan målning av ytorna och utan att isoleringen behöver tas bort.

Beräkningar från olje- och gasindustrin industrin (USA) uppskattar att kostnaden för korrosionsangrepp under isolering uppgår till över 100 Miljoner USD årligen. Ett grundligt CUI program skulle hjälpa anläggningsansvariga och ingenjörer att identifiera/bygga upp strategier för genomförande. Detta skulle innebära möjlighet till förebyggande åtgärder, tidig upptäckt,  begränsning av skador, att ta fram anpassade underhålls program för kontinuerlig övervakning av skadliga effekter av CUI.

Kontakta oss på 031-887880 så kommer vi ut till er och går igenom er process.

Kontakta någon av oss i rostskyddsgruppen:

Stefan Fältengård: 0705-28 28 79

Mats Gunnemyr: 0702-83 07 66

Mats Holmvik: 0766-77 04 00

Henrik Stjerslev Jakobsen: +45 2070-3330, Danmark

sv_SE