3 september 2015

Kvalitetssäkrat rostskydd inom fordonsindustrin

Kontakta oss
Kvalitetssäkrat rostskydd inom fordonsindustrinTribotec AB

Kvalitetssäkrat rostskydd inom fordonsindustrin – en utmaning. Den globala fordonsindustrins krav på leverantörer som jobbar med metoder för att bekämpa korrosionsangrepp och dess effekter omfattar inte endast den ekonomiska förlusten som uppkommer på grund av korrosion utan även dess påverkan på miljö och användare. Genom att överföra kunskap (best practice) mellan oss som leverantör och fordonsindustrin, kan vi säkerställa att målen nås till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan.

Work in progress WIP – processen

Kvalitetssäkrat rostskydd inom fordonsindustrin

Det första steget för att lyckas är att utvärdera hela produktionsflödet från det att råämnet når fabriken tills dess att produkten lämnar fabriken. Detta inkluderar bearbetning, mellanlagring och transport. Tribotec och Cortec® använder denna information samtidigt som vi analyserar den pågående arbetsprocessen (WIP) för att kunna implementera rostskyddet på exakt rätt ställe i produktionsflödet. Rostskyddet kan appliceras i bearbetningen, tvättprocessen, samt i efterföljande steg.

Kvalitetssäkring PPAP

PPAP (Pre Production Approval Process) är en process utvecklad av fordonsindustrin (Automotive Industry Action Group). Detta innebär att säkerhetsrisker elimineras från produkten innan den når kunderna. Detta uppnås genom att förutse möjliga felområden, eliminera dessa i konstruktionen, bedöma noggrannheten i mätsystem, säkerställa konsekvenser samt dokumentering och planering.
Tribotecs leverantör av VpCI (VCI) rostskydd Cortec® arbetar enligt denna metod för att utveckla de mest effektiva processerna för att säkerställa att korrosion inte påverkar en ny produkt.
Tribotec erbjuder, med hjälp av Cortec Corp., högeffektiva och ekonomiska korrosionsskydd för fordonsapplikationer utan att ge avkall på miljön. Cortec® produkterna är utvecklade med en patentskyddad VpCI teknik (ångfasinhibitorer).

Detta gör att vi kan erbjuda kunder och samarbetsparters produkter i absolut framkant projektledning, utveckling, design, appliceringskunskap, och utbildning för att säkerställa noll-fel. I över 35 år,  har vi levererat högkvalitativa nyckelfärdiga lösningar för tillverkare, ingenjörsfirmor, och projektledare inom fordonsindustrin och övrig tillverkande industri. Genom att överföra kunskap (best practic) mellan oss och industrin, kan Tribotec och Cortec® säkerställa att målen nås till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan.

Vill du läsa mer om vad vi kan så finns vår nya ”VCI Rostskydd för fordonsindustrin” att ladda ner.

Har du frågor eller en applikation som du vill att vi ska titta på tillsammans så kontakta Tribotec rostskyddsgrupp.

Stefan Fältengård: 0705-28 28 79

Mats Gunnemyr: 0702-83 07 66

Mats Holmvik: 0766-77 04 00

Henrik Stjerslev Jakobsen: +45 2070-3330, Danmark

sv_SE