21 mars 2014

Tillsätt rostskyddsadditiv i din färg och lack

Kontakta oss

Har du korrosionsproblem / rostproblem från din färg, lack eller beläggning? Inga problem! Cortec har en hel mängd rostskyddsadditiv som kan hjälpa dig.

Cortecs rostskyddsadditiv integrerar många olika teknologier tillsammans med sin VpCI ( vci ) teknik och eliminerar därmed korrosion / rost som uppkommer pga korrosiva vätskor, klorider eller luftfuktighet. Dessa additiv kan sänka kostnaderna avsevärt när de implementeras i slutprodukten (färgen/lacken/ytbeläggningen) vilket gör att dyrbara material, rostreklamationer och arbetskostnader för underhåll elimineras.

Varje typ av additiv kan du läsa om i broschyren som du hittar här. Alla additiv i broschyren har tagits fram för specifika ändamål.

Vi rekommenderar alltid att varje rostskyddsadditiv utvärderas för just din applikation för att säkerställa kompabiliteten av additivet innan additivet implementeras i full skala.

Till skillnad från skyddande beläggningar och torkmedel, ger VCI rostskydd metoden både aktiv och passivt skydd. Den kemiska korrosionsprocessen påverkas omedelbart av ångfas och kontaktfas inibitorer. VpCI® betyder ångfas inhibitor och är registrerat varumärke till Cortec® Corporation för att göra klart att Cortec®VCI har ett verkligt ångfas skydd och inte endast ett kontaktskydd som de flesta VCI produkter har. Cortec VCI rostskydd (VpCI®) är en kostnadseffektiv metod som ger ett multimetallskydd (skydd för järn- och icke järnmetaller i en och samma produkt).

Så här fungerar VpCI®

VpCI®inhibitor transporteras via en ångfas (se bild) till alla ytor på den metallyta som skall skyddas. Så länge det finns tillräckligt mycket inhibitor i ångfasen runt metallen för att bibehålla en kondenserad fas på ytan uppnås ett fullgott skydd. Ångfasen fungerar bara som ett transporthjälpmedel från källan till metallytan där den bygger upp ett molekyltjockt lager som skydd och därmed stoppar angreppet. Alla ytor, även springor, fördjupningar och andra otillgängliga ytor får ett fullständigt skydd med VpCI®. 25 års användning och tester garanterar ett tillförlitligt resultat.

Kostnadseffektivt

Nu slipper du ytbehandling före applicering och rengöring vid uppackning. Bara packa upp så är det klart. Sparar tid och arbetskraft och minskar materialåtgång.

Miljöanpassat

Våra vci rostskydds lösningar baseras enbart på miljöanpassade produkter. Då skyddade komponenter och delar inte behöver rengöras före användning innebär det att vårt vci rostskydd är det miljövänligaste och det mest användarvänliga alternativet på marknaden. Själva rostskyddet är dessutom till stor del återvinningsbart.

sv_SE