19 februari 2015

Smörjmedel för livsmedelsteknik från OKS

OKS smörjmedel för livsmedelsteknik kan användas på alla områden där människor kan komma i indirekt beröring med smörjmedel. Detta är mycket mer än livsmedels – och dryckindustri.

Typiska användare är bl.a.: Tillverkare av livsmedelsförpackningar, maskin- och anläggningstillverkare för livsmedelsbranschen, logistikcentra för livsmedel, tillverkare av hushållsprodukter som t.ex. ugnar och kylskåp,tillverkare av produkter som används i hushållet, leksaksindustrin samt läkemedelsindustrin.

Genom att använda OKS specialsmörjmedel för livsmedelsteknik kan du vara säker på att nationella och internationella föreskrifter efterlevs.

Med OKS specialsmörjmedel är du på den säkra sidan

För närvarande finns det ingen bindande europeisk eller internationell lagstiftning för livsmedelstekniska smörjmedel. Livsmedelsteknik och angränsande verksamheter följer därför främst de amerikanska bestämmelserna, som anses vara de strängaste i världen.

Positivlista från FDA (Food and Drug Administration)

Denna lista, som erkänns världen över, innehåller alla ämnen som är tillåtna i livsmedelstekniska smörjmedel. I vitboken utgiven av NSF (National Sanitation Foundation) publiceras alla smörjmedel som testats av NSF. Du hittar dem under www.nsf.org i kapitlet «Nonfood Compounds Listings Directory», ordnade efter firmanamn. Klassificeringen NSF H1 står för smörjmedel som får användas när kontakt med livsmedel tekniskt inte kan uteslutas. Under NSF H2 sammanfattas de smörjmedel som får användas när kontakt med livsmedel är tekniskt utesluten.

Läs mer om OKS smörjmedelssortiment för livsmedelsteknik i broschyren.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE