22 mars 2023

Nyhet i limsortimentet: Loxeal Metalox

Kontakta oss

Loxeal METALOX är ett lösningsmedelsfritt, snabbhärdande och tixotropt 2K epoxiharts, speciellt utformat för att reparera och/eller limma både metall och andra material som t.ex betong och trä. Det fungerar som en adhesiv tätningsmassa, lämpligt för att reparera t.ex gjutgods, rörledningssystem eller flänsar.

Den snabba härdningen av Loxeal METALOX möjliggör bearbetning eller slipning av de limmade/reparerade komponenterna inom några timmar efter appliceringen.

I filmen kan du se hur du använder Metalox.

sv_SE