1 mars 2013

VCI papper med dubbel rostskydds effekt

VCI papper med dubbel rostskyddseffekt passar utmärkt i applikationer där metallkomponenter och metalldelar som staplas på varandra ska rostskyddas. Ett exempel på en sådan produkt är Cortec Multimetal VpCI® 146 Dubbelbestruket rostskyddspapper.

Fördelen att använda dubbelbestruket vci-papper är att du halverar materialåtgången i ditt emballage samt att du inte behöver tänka på vilken sida som du vänder inåt/utåt, avseende rostskyddets funktion. Denna lösning blir således både kostnadseffektiv samt bra för miljön.

Cortec 146 papper finns även som enkelbestruket och i kreppat utförande och levereras som hel/halvpalls ark eller på rulle.

Miljöanpassat rostskydd

Detaljer som ska packas, skeppas eller lagras utsätts allför ofta för rost. Med Tribotecs intelligenta rostskydd får du ett fullständigt rostkydd med miljöanpassad VpCI-teknologi. Våra förpackningslösningar baserar sig enbart på miljöanpassade produkter. I kombination med att lösningsmedel inte behöver användas för sanering är rostskyddet det mest användarvänliga på marknaden. Själva rostskyddet är i sig till stor del återvinningsbart.

Så här går det till

Produkterna som skall skyddas läggs i en VpCI-förpackning, exempelvis en påse. När påsen försluts startar en aktiv process som ger dig ett heltäckande rostskydd in i minsta skarv, så länge du önskar. Tidigare tidskrävande och ibland även skadliga metoder, som att smörja in komponenter med fett eller olja, blir ett minne blott. Tribotecs VpCi-teknik gynnar arbetsmiljön och naturen samtidigt som du sparar tid.

Kortaste readyness-tiden

Vid uppackning blir fördelarna ännu mer påtagliga. Något saneringsarbete behövs inte, komponenterna kan gå direkt till montering eller maskinparken packas upp, installeras och driftsättas på rekordtid. Tidsvinsten blir lika imponerande som kostnadsbesparingen.

Kort- och långtidsskydd

Vi har lösningar för dig oavsett om du behöver tillfälligt skydd på fabriker, lite längre skydd vid frakt och lagring eller långtidsskydd för lagrade detaljer för varierande miljöer och väderlek.

Välkommen att kontakta oss i rostskyddsgruppen för mer information.

Vill du veta mer om vårt sortiment eller är i behov av ett besök av vår rostskyddsgrupp – kontakta oss.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE